Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers - Leonard Koren

$130.00

面對一個茶碗,我們應該從何開始欣賞?仔細檢查?還是單憑直覺?本書帶領我們進入wabi-sabi的世界,設計者可以從中獲得創造的切入點,一般旅遊愛好者、生活家,則可以找到新的支點,從此改變看待世界的態度。                               

下次走進京都的廟宇,或捧起一個茶碗,除了驚歎,wabi-sabi還會讓你讀出它想說的話。

142 x 215 mm
96 pages
Paperback
English
978-0981484600